Obstructie in de Zorg

Interesse

Onderwerpen

Diner carrousel (korte gesprekken met telkens andere gesprekspartners en boeiende onderwerpen) als werkvorm zet aan tot gezamenlijke persoonlijke verdieping en verbinding.

De Sfeer van Invloed
, een beïnvloedingsmodel dat veel inzicht geeft op wetmatigheden in interactie en gedrag.

Aan de slag met het begrijpen van ieders voorkeurstijlen van wijze van beïnvloeden.

De Management Trechter, een krachtig, maar eenvoudig concept dat helpt om als Medisch Leider richtinggevend op te treden, maar ook te kunnen delegeren en te durven loslaten.

Oefenen met Shared Decision Making m.b.v. eigen casuïstiek.

Stressmanagement en preventie van Burn-out als onderdeel van persoonlijk leiderschap.

Oefenen met ‘Commitment krijgen voor eigen beslissing’ ook met inbreng van eigen casuïstiek.

Leren coachen en Werken aan jezelf, waarbij de diverse onderdelen van de training worden geïntegreerd en u actief aangezet wordt om Medisch Leiderschap te gaan vormgeven in de praktijk.


In voorbereiding op de training zal u gevraagd worden de Sfeer van Invloed vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal u gevraagd worden om casuïstiek voor te bereiden uit uw eigen praktijk.